Záhradné betónové výrobky

Zabezpečujeme vlastnú výrobu rôznych záhradných betónových výrobkov.

Nášľapný kameň  štvorcový 

rozmery: OBSAH SA PRIPRAVUJE

Nášľapný kameň obĺžnikový

rozmery: OBSAH SA PRIPRAVUJE

Trávny oddelovač odĺžnik s polguľatým ukončením

rozmery: OBSAH SA PRIPRAVUJE